EN VOGUE
EN VOGUE

04 Kasım 2021

Vogue Leaders: Geleceğin Merkezindeki Kadınlar

YAZI: BAHAR ERGEL

Dönüşüyoruz... Geleceğe giden yolda her an bir adımımızı diğerinin önüne atarken çevremiz, hayatı algılayış şeklimiz, dijital dünya ve teknolojiler de dönüşüyor ve daha önce hiç tanık olmadığımız bir zamana doğru hızla akıyoruz. Bilgiyi aldığımız araçlardan verileri algılama hızımıza kadar yeni nesil iletişim biçimlerinin ve teknolojik evrimin içinde yaşıyoruz. Veri oluyor ya da verilere maruz kalıyoruz. Tüm bu dönüşüm hikayesinin içinde kendimizi ve ekosistemimizi yeniden algılayıp kurgularken şu an durduğumuz noktadan geleceğe birlikte bakıyoruz.

Vogue Türkiye genel yayın yönetmeni Debora Zakuto moderatörlüğünde gerçekleşen Vogue Leaders Forum’un dört oturumunda birbirinden kıymetli iş kadınlarının deneyimlerini, bugüne ve geleceğe bakışlarını dinliyor; kendi yol haritalarını çizmek konusunda tüm kadınlara ilham olmayı hedefliyoruz.

Yeni Nesil İletişim Kanalları

Sanayi devriminin ardından tüm dünyayı hem sosyolojik hem de ekonomik olarak yeniden kuran bir oluşumla yaşıyoruz. Dijital dönüşüm, diğer tabiriyle Endüstri 4.0, yeni meslek gruplarının oluşumundan çalışma biçimlerine; iletişimden marka yönetimine her alanı yeniden düşünmemize, kurgulamamıza ve inşa etmemize sebep oluyor. Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, Fordist sistemde insanın yerini alan makinelerin yerini yakın gelecekte yapay zekanın alacağını konuşuyoruz. Sosyal hayatta dönüşüm yaşatan bu gelişmeler elbette iletişim biçimimizi de etkiliyor ve sadece küçük ölçekte bireyin değil markaların da alfabesini değiştiriyor.

Dijital dönüşümü deneyimlerken markaların, küçük işletmelerin ya da en küçük düzeyde dijital dünyada var olan kitlenin habitatını, Vogue Leaders Forum’un Turkcell sponsorluğundaki ilk oturumunda konuştuk. Oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, İTÜ ARI Teknokent pazarlama ve iş geliştirme müdürü Arzu Eryılmaz, Get Found Lab kurucusu, Ex- Googler Berna Akın Eriş ve House of Sól kurucu ortağı ve kreatif direktörü Nazlıcan Yöney yer aldı.

vogue leaders

Yeni dönem, dijital iletişim kanallarını kullanmak konusunda herkese demokratik bir ifade alanı sağlıyor. Bu dünyada var olan işletmelerin ölçek fark etmeksizin dijitalde yer almasının artık bir gereklilik olduğu aşikar. Dijital dünyaya doğan Z kuşağının da hedef kitle içerisinde konumlanmasıyla online-offline ayrımının silikleştiğini, farklı medyumların aynı anda markanın stratejisine göre melez olarak kullanılabileceğini ifade ediyor Prof. Dr. Aslı Tunç ve bu çeşitliliğinin ifade kanallarını ayrıştırmak konusunda değerli olduğunu vurguluyor.

Küçük bütçelerle dahi hedefindeki niş kitleye ulaşmak konusunda dijital iletişim kanalları üzerinden aksiyon alabilen reklam verenin en büyük avantajıysa ölçümlenebilirlik. Konservatif reklam anlayışında büyük bütçeler karşılığında tahmini veriler söz konusuyken dijital reklamcılık ile geldiğimiz noktada ölçümlenebilir, çıktılara göre optimize edilebilir bir reklam iletişiminden bahsetmek mümkün. Dijital iletişim kanallarını kullanırken kitleye doğru bir şekilde ulaşmak da mühim bir konu hâlini alıyor elbette. Berna Akın Eriş konunun önemini; “Pazarlama yaparken doğruluk, güvenilirlik ve bilimsellik konusuna markalar ne kadar kıymet verirse, mesajlar da daha kuvvetli olacaktır.” sözleriyle ifade ediyor.

Gelecekte bizi şaşırtacak gelişmeler yaşanmasını ve yapay zeka konusunu konuşurken bugünden edinmemiz gereken alışkanlığın ise dijital okuryazarlık olduğunu vurguluyor Prof. Dr. Aslı Tunç. Dinamik kullanıcı kitlemizin mecraları doğru kullanıp kullanmadığı sorgulamak, analiz etmek, eleştirel yaklaşmak konusunda daha titiz davranmamız gerektiğini de hatırlatıyor.

 

 

Dijital Hikayelerle Etki Yaratmak

Dijital iletişim kanallarını kullanırken bunun tek ayağının internet reklamları olmadığını, kullanıcı deneyimi ve 360 iletişimi de kurgulayarak hedef kitleyi birleştirici şekilde ele aldığımızı konuşurken, influencer marketing ve etkinlik de yapıyı sağlam tutan diğer ayaklar olarak devreye giriyor. Bu kapsamda WMF Türkiye sponsorluğundaki ikinci oturumda WMF Türkiye iş geliştirme müdürü Arzu Kanberi, dijital içerik üreticisi Sezin Güleryüz, Hybrid Community kurucusu ve kreatif direktörü Gözde Yolaç Savaş, Games Medya kurucu ortağı Mina Saygı bizimle birlikteydi.

vogue leaders

Dijital dünyada doğru hikaye anlatmanın önemi gittikçe artarken pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar, içerikleri tüketme şeklimizi de başka bir yöne doğru çekiyor. Videoların yazılı içeriklere göre 50 kat daha fazla satışa yönlendirme ve ikna etme etkisi olduğunu ifade eden Sezin Güleryüz, bu durumun tüm ekosistemi değiştirdiğini söylüyor.

Türkiye’de internet kullanımı, sosyal medya kullanım oranı, geçirilen zaman ve markaların sosyal medyada araştırılma oranının dünyaya oranla daha yüksek olduğunu ifade eden Arzu Kanberi ise, sosyal medyanın Google gibi arama amaçlı kullanımının arttığını ve bu yönelimle paralel olarak markaların dijital medya bütçeleri içinde sosyal medyaya ayırdığı dilimin de arttığını belirtiyor.

“Influencer’lar faydalı, eğlenceli, güzel videolar çektiği zaman hem tüketicilerin yeni markalar keşfetmesine katkı sağlıyor hem de satın alma kararlarının verilmesinde etkileyici rol oynuyor.” 

- Arzu Kanberi

 

 

Teknoloji Sektöründe Kadın Olmak

Dijital dönüşümün hayatımızı merkezden yönettiği pandemi ve pandemi sonrası hibrit dönemde teknoloji dünyasındaki değişimlerin, kadınları ev ve iş hayatında nasıl etkilediğini, üçüncü oturumda Dell Türkiye genel müdürü Işıl Hasdemir’den dinledik.

Erkek iş gücünün baskın olduğu bu sektörde geçtiğimiz yıllara oranla artan kadın çalışanlar için yeni meslek grupları konusunda fırsatlar doğurabileceğini ifade eden Hasdemir, erkeklere atfedilen meslek gruplarına kız çocuklarının tutumunun ailede inşa edildiğinin altını çiziyor.

“McKinsey’nin öngörüsü 10 yıl içinde 1.8 milyon kişiye istihdam sağlayabilecek mesleklerin ortaya çıkması. Kadınlar özelinde, korkmadan cesaretle öğrenmelerini ve bu işlere girmeleri gerektiğini söyleyebilirim.”

- Işıl Hasdemir

 

Gelecek, Teknoloji ve Kadın

Dell Türkiye genel müdürü Işıl Hasdemir, Teknolojide Kadınlar Derneği kurucu yönetim kurulu başkanı Zehra Öney, Veloxia kurucusu; teknoloji müdürü Mehveş Altay ve GEDS Stratejik Danışmanlık kurucusu Gülay Özkan’ı konuk ettiğimiz Vogue Leaders Forum’un Dell Türkiye sponsorluğundaki son oturumunda geleceği ve teknoloji dünyasında kadının etkisini ve rolünü konuştuk.

Teknoloji çağında olduğumuzu konuşurken sektörel olarak belirgin şekilde kadın ve erkek eşitsizliği göze çarpıyor. Kadın istihdamı çok düşük olmakla birlikte ekosistemde yer alabilmiş kadınlar da ücret politikası, eşit olmayan performans değerlendirmeleri, geç saatlere kadar çalışma gibi farklı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Silikon Vadisi’nde kadın çalışan oranının sadece yüzde üç olması, teknoloji etkinliklerinde ve yönetim kurullarında ağırlıklı olarak erkeklerin yer alması toplumsal olarak teknolojinin erkeğe atfedilmiş bir meslek gibi görülmesine neden oluyor. Zehra Öney bu noktada; “Teknoloji insan işidir ve cinsiyetten bağımsızdır, kadınlar bu noktada sadece toplumsal kodlara takılmışlardır” sözleriyle yeniden sektördeki kadın-erkek eşitsizliğini vurguluyor.

vogue leaders

Geleceğin teknoloji üzerinde yeniden inşa edildiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Yapay zekanın önem kazandığı, dijital dönüşümün ivmelendiği bir dönemdeyiz. Teknoloji dünyasında üreten olmak elbette çok değerli ancak çağın gereksinimlerine ayak uydurabilmek için her kadının teknolojiyi hayatına entegre etmesinin gerekliliğini konuşuyoruz. Digital native (dijital yerli) olarak dijital dünyanın içine doğan jenerasyon bu anlamda daha şanslı görünse de toplumsal kodlarla bilhassa kız çocuklarının yönlendirilmesi gerekiyor. Teknolojinin artık hayatımızda bir opsiyon olmaktan çıktığını ifade eden Zehra Öney, yaşamın içinde var olmaya devam edebilmek için teknolojiyi etkin kullanmamız gerektiğini ifade ediyor.

Teknoloji dünyasında ve üretici kadın istihdamında geleceğe yön vermek, teknolojiyi hayatımıza entegre ederken ilham olmak, dijitale doğan yeni nesilden ilham almak ve her daim ileriye gitmek için Vogue Leaders Forum’da bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü kadınlar olarak, birlikte daha güçlüyüz.

“Toplumsal önyargılar olmakla birlikte, modern toplumda kadın ile erkeği eşit görmek istiyorsak odaklanmamız gereken noktanın ebeveynlik olduğunu düşünüyorum.”

- Mehveş Altay 

Genel Yayın Yönetmeni: Debora Zakuto, Moderatör
Proje Yönetmeni: Melis Akcan
Dijital Direktör: Bahar Ergel
Video: Faruk Emin Kaba
Fotoğraf: Berat Soner Çapin
Video Asistanları: Sezai Mert Sak, Levent Menekay
Fotoğraf Asistanı: Ece Bakan
Proje Asistanı: Bihter Neymen
Mekan: Mandarin Oriental, Istanbul

ETİKETLER: #VOGUELEADERS , #DELL , TURKCELL , WMF TÜRKİYE