12 Mart 2021

Apple Kadın Sağlığına Odaklanıyor

DERLEYEN: BAHAR ERGEL

CAROL YEPESFotoğraf: Carol Yepes

Apple tarafından gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğindeki araştırma, kadın sağlığı konusunda çok önemli veriler ortaya koydu. Nitekim tüm dünyada halen bazı kişiler için tabu sayılan ve üzerine konuşulamayan dönem kadınların genel sağlığına dair birçok ipucu taşıdığının altı çiziliyor. 

Apple Kadın Sağlığı Araştırması, menstrüel semptomlarla ilgili tabuları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.

Harvard T.H.  Chan School of Public Health bünyesinde yürüten ekip, Research uygulamasının inovatif metodolojisiyle elde ettiği verilerle yayınladığı ön araştırma güncellemesi ile kadınlara ve menstrüel semptomlarına ilişkin bilimsel analizlere öncülük ediyor. Çeşitli yaş ve ırklardaki 10.000 Amerikalı katılımcıdan elde edilen verileri içeren güncelleme, büyük ölçekli ve uzun vadeli menstrüasyon araştırmalarının kadın sağlığıyla ilgili bilimsel gelişmeleri nasıl kolaylaştıracağını ve menstrüasyonla ilgili tabuları ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Doktorların çoğu kadınların menstrüel döngülerini genel sağlıklarına açılan önemli bir pencere olarak görse de bu konu dikkat çekici ölçüde az araştırılıyor. Menstrüasyonla ilgili tıbbi araştırmalar bugüne kadar genellikle küçük ölçekli çalışmalarla sınırlı kalıyor ve nüfusun büyük kısmını temsil edemiyordu. Somut bilimsel veriler olmadan, kadınların menstrüel semptomları tarih boyunca ya görmezden gelindi ya da aşırı tepki veya aşırı hassasiyet olarak adlandırılarak hafife alındı.
 
CAROL YEPES
Research uygulaması aracılığıyla yürütülen Apple Kadın Sağlığı Araştırması, ABD’deki kadınları iPhone’larını ve varsa Apple Watch’larını kullanarak bu araştırmaya katılmaya davet ediyor. Dönüm noktası niteliğindeki bu araştırmada döngü izleme verileri ve diğer sağlık verileri toplanarak elde edilen kapsamlı bilgiler, ABD’nin tüm eyaletleri ve bölgelerinden farklı ırk ve yaşlardaki katılımcıların doldurdukları anketlerle destekleniyor. Katılımcılar araştırmayla paylaşacakları veri türlerini kontrol edebiliyor ve bu verilerin araştırmada hangi amaçlarla kullanılacağını şeffaf bir biçimde görebiliyor.
 
“Araştırmamız, menstrüel döngüye sahip herkesin kendilerini güvende ve güçlü hissetmek için ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ve menstrüasyon ürünlerine erişebileceği, cinsiyet eşitliğinin daha fazla olduğu bir geleceğe ulaşmamıza yardımcı olacak.” diyen Harvard Chan School Dekanı Dr. Michelle Williams sözlerini şöyle sürdürüyor: “Apple Kadın Sağlığı Araştırması, genellenebilir sağlam bir bilgi tabanı oluşturarak menstrüasyonu bazı kişiler için zor ve ayrıştırıcı bir deneyim haline getiren faktörleri anlamamıza yardımcı oluyor ve ayrıca dünyanın dört bir yanındaki kadınlar tarafından her ay paylaşılan bu deneyime ilişkin farkındalığı artırıyor.”

ETİKETLER: APPLE , WELLNESS