METROPOL
METROPOL

11 Şubat 2022

Doğaya Dönüş Ritüeli

YAZI: VOGUE TÜRKİYE

pınar Yeşilada

Fransa-Türkiye arasında yaşayan ve üretimlerini gerçekleştiren sanatçı Pınar Yeşilada’nın The Cage isimli sergisi Sevil Dolmacı Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Beden ve biyo-iktidar üzerine kurulu günümüz kültür politikalarına eleştirel bir gözle yaklaşan Yeşilada, beden ve benlik üzerine şimdinin yorumunu katarak üretimlerine devam ediyor. Doğanın artık uzakta olması ve giderek uzaklaşan kaybedilen bir ‘yok – yer’ haline gelmesini temel alan sanatçı, huzursuz kimlik tamlamaları üzerinden eserlerini kurguluyor.

Pınar Yeşilada, dört bacaklı insan olarak kurguladığı heykellerini, bir çeşit doğaya dönüş ritüeli olarak düşünüyor. Sanatçı, klasik bir malzeme olan bronzun hem gelenekselliğini hem de estetik algısını beden üzerine işleyerek bir yandan doğal olmayana da gönderme yapıyor. 

Sergide, heykeller ile birlikte doğanın içine çıplak/saf hali ile insanların yerleştirildiği kurgu fotoğraflar da yer alıyor. Durağan fakat boşluğa doğru bir kaçış hevesinde olan figürlere, insan-hayvan karışımı boynuzlu bronz heykeller eşlik ediyor. Beden sorgulamasının doğa içinde ele alınması oldukça ilgi çekici. Çıplak insanlar ve melez formlar sınırsızlıkta/doğada kafeslenmiş olma hissi ile oldukça farklı bir deneyime aracılık ederken, beden sorgulanmasının doğa içinde ele alınması da bir o kadar ilgi çekiyor.

 The Cage, 24 Mart’a kadar Villa İpranosyan binasında ziyaret edilebilir.

ETİKETLER: PINAR YEŞİADA , SEVİL DOLMACI ART GALLERY