14 Aralık 2020

#VOGUESosyalEtki: 10 Maddede 2020’de Modanın Durumu

DERLEYEN: CAN REMZİ ERGEN

BOF ve McKinsey&Company tarafından bu yıl 4.sü hazırlanan "Modanın Durumu" raporu 2017’deki ilk versiyonunda önemli bir veriyle yayın hayatına başlamıştı: “Eğer moda endüstrisinin ekonomik gücünü ülkeler ile karşılaştırabilseydik; moda, dünyanın en güçlü 7. ülkesi olurdu”. 2018 raporu tam 1 yıl sonra dünyanın 7. en güçlü ülkesi için yüzde 3.5 ile yüzde 4.5 arasında bir büyümeden bahsetmiş, bir yandan modada geleneksel çağın sonuna geldiğimizin müjdesini vermiş ve de büyümedeki liderliğin ve bu payın artık batı marketlerinin elinde olmadığının altını çizmişti. Geçtiğimiz yılın 2019 raporu devam eden büyümeye ve bir yandan da artık büyük oranda değişen müşteri alışkanlıklarına, şeffaflığın marka - müşteri ilişkilerini her zamankinden fazla etkilediğine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2020 raporu ise Koronavirüs’ün etkisiyle dramatik bir değişime uğrayan moda sistemi ve sektöründeki yenilikleri ve güncel odakları paylaşıyor.

vogueGörsel: BOF, McKinsey & Company

1) ACİL DURUM TEDBİRLERİ

Dünyanın içinde olduğu süreç gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla şirketlerin gerekli önlemleri alması ve esnek olma politikaları geliştirmesi gerekiyor. Jeopolitik belirsizlik moda endüstrisi için makro riskleri yanında getirebilir.

 

2) YENİ NESİL SOSYAL MEDYA

Geleneksel sosyal medya etkileşim biçimleri artık çalışmıyor. Firmaların sosyal medyadan fayda sağlayabilmesi için stratejilerini yeni düzene adapte etmeleri gerekli. Bu düzende ‘dikkat çalan’ içerikler, hızlı alışveriş ve her ürün için ayrışan doğru sosyal medya mecrası önem taşıyacak.

 

3) ÇİN VE ÖTESİ

Son yıllarda modada kar deyince oklar Çin’i göstermişti ancak içinde bulunulan belirsiz süreç firmaların bütün kaynağını tek bir yere ve özellikle de Çin’e yatırmasının risklerine dikkat çekti. Riski farklı coğrafyalara bölmek yükselen bir trend niteliğinde.

 

4) KÖŞEBAŞI

Alışverişte kazanılan hız tüketicinin ürünü satın aldığı süreci fazlasıyla değiştirdi, artık en küçük bir zaman kaybı tüketiciyi o alışverişten vazgeçirebilir. Kişiye özel deneyim de artık yeterli değil ve özel hissettiren alışveriş deneyiminin tüketiciye mesafe olarak çok yakın ve hızlı olması gerekiyor. Bu yakınlık dijital kanallar için de geçerli.

 

5) ÖNCE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sektör her ne kadar sürdürülebilirlikten bahsetse de sürdürülebilir bir moda döngüsü için gerekli adımlar tam olarak atılmış değil. Ancak tüketicinin de baskısı ve doğaya verilen zararda gelinen durum sebebiyle firmalar yaklaşımlarını temelden değiştirmek zorunda kalacak.

 

6) MATERYAL DEVRİMİ

Sürdürülebilirlikten bahsetmek için ilk önce bahsedilmesi gereken konulardan biri materyal ve moda sektörü bu alanda büyük gelişme kaydediyor. Yeni kumaş arayışında ARGE çalışmalarının çeşitlendiği, fonksiyon ve estetiğin yeni anlamlar kazandığı bir materyal anlayışı yüksek teknoloji ve inovasyonu yanına alıyor.

 

7)ÇEŞİTLİLİK

Çalışanlar ve de tüketiciler sektörde herhangi bir ayrımcılık konusu olduğunda bütün güçlerini kullanmaya hazır. Sektör savunucular tarafından korunuyor. Yönetim seviyesindeki yüksek rollerde çeşitlilik önemli bir konu.

 

8) SINIR ÖTESİ ZORLUKLAR

Moda sektöründeki oyuncuların değişmesi ve çoğalmasıyla sistem de değişiyor. Eskiden sınırlar arası yapılan ticarette var olan düzen yerini çok sesli bir yönteme bırakıyor. Herkesin herkesle konuşabildiği maliyetlerin düştüğü ve sınır ötesi ticarette yaşanabilecek yeni zorluklar.

 

9) DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR

Şirketler hedef kitlelerindeki değişimleri yakından görmeli ve dijitalleşen dünyada yeni tüketici isteklerine cevap verebilmelilier. Olanakların çoğaldığı bu düzende firmalar çok daha fazla hedef kitle odaklı çalışmak zorunda kalabilir.

 

10) DİJİTAL ADAPTASYON

Dijitalleşme hep konuşuluyordu ama hiçbir zaman bu konu böylesine önem taşımamıştı. Bugün şirketlerin sadece dijitalde var olması yeterli olmazken, sadece dijitale odaklı bir şekilde yaratılmış işletim sistemlerine ihtiyaç var. Yatırımcılar yeni dijitali bir fırsat olarak görüyor.ETİKETLER: #VOGUESOSYALETKİ