METROPOL
METROPOL

26 Mayıs 2022

Sınırlılıklar ve Rastlantının İmkanları: "Ateşin Gölgesi Yoktur”

vision art platform

Vision Art Platform “Ateşin Gölgesi Yoktur” ismini taşıyan yeni sergisiyle Mehmet Öğüt’ün
kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Mehmet Öğüt’ün solo sergisi "Ateşin Gölgesi Yoktur" sanatçının uzun yıllardır geliştirdiği teknikle
yaptığı ateş resimlerini, yeni dönem işleriyle bir araya getiriyor. Sanatçı taş, su, ateş gibi doğal
unsurları olduğu gibi polaroid fotoğraf kağıdını, mekanik hareketi ve videonun dijital yüzeyini
de aynı soruları derinleştirmek için kullanıyor. Düşüncesi imge üretim süreçlerinde öznelliğin
sınırlılıkları ve rastlantının imkanları; yeniden üretim tekniklerinin hakikatle ilişkisi gibi akslardan
sanat kuramının şah damarına teğet geçiyor. Gösterge, imge, temsil meselelerini, insanın
dünyayla ilişkisini düzenleyen duyusal kurguların kilit taşları gibi görüp, onları yerinden
oynatmanın imkanlarını araştırıyor. Öğüt oyun alanını benzerlik ve benzeşmezlik, ışık ve gölge,
rastlantı ve zorunluluk arasında kuruyor.

vision art platform

Mehmet Öğüt’ün tüm üretimini kat eden, dijital ifade biçimlerine de başvuran araştırmanın
kaynağında, kıvılcım ve alevle boyadığı, kazıdığı, yonttuğu kağıt işler var. Kültür denen şeyin
mihenk taşı olan ateşle birlikte düşünmek ve eylemek Öğüt’ün sanatına antropolojik bir bağlam
kazandırmış. Çalışmaları mağara resimlerinden, batılı resim tarihinin kurucu mitlerine, kimyasal
süreçlerden toplumsal örgütlenme biçimlerine kadar uzanan geniş bir alandan soluk alıyor.
Başlık olarak seçtiği cümle bizi “insan elinin ilk mağaraya ilk bizonu çizdiği” andan günümüze 1
insanın ateşe çıraklığının ve gölgesiyle savaşının gizli sürekliliğini izlemeye davet ediyor.

Ezgi Bakçay küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 28 Haziran’a kadar Vision Art Platform Akaretler No:35’te hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

ETİKETLER: VİSİON ART PLATFORM , ATEŞİN GÖLGESİ YOKTUR