24 Eylül 2014

Senin Levi’s® hikayen ne?

24 Eylül- 24 Ekim tarihleri arası Levi’s®’ının hatıralarındaki yerini anlatan fotoğrafını veya yepyeni Levi’s® hikayelerini #benimlevishikayem ve #liveinlevis hashtag’leri ile paylaşarak Benim Levi's® Hikayem yarışmasına katılabilirsin.

 

 
 

 

 

Bir ay sonunda Vogue ve GQ editörlerinin seçeceği birer takipçi Levi’s® yeni sezon koleksiyonundan seçilecek en hit parçaları kazanma şansı elde edecek. Ayrıca juri tarafından seçilen 20 kişiye de kendi jeanlerini kişiselleştirebilmeleri için “Customization Kit” hediye edilecek.

 

 

İlham almak için işte sana en yeni Levi’s hikayeleri. 

 

 Katılım Koşulları

 

 • Katılımcılar aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 • 22 Eylül-22 Ekim 2014 tarihleri arasında; İnstagram üzerinden #benimlevishikayem ve/veya #liveinlevis hashtaglerini ile Levi's markalı kıyafetlerinin hikayelerini anlatan fotoğrafların paylaşanlar arasından GQ Türkiye ve Vogue Türkiye editörleri tarafından değerlendirilecektir. Buna göre kazanan bir kişiye Levis markası yeni sezonundan bir adet kombin seçmeye hak kazanacaktır. Ayrıca seçilen 20 kişiye de kendi jeanlerini kişiselleştirebileceği bir "Customization Kit" hediye edilecektir. Katılımcılar iş bu hashtagler ile yayınlayacakları fotoğrafların yürürlükteki tüm mevzuata, genel ahlak kurallarına (vb.) uygun olacağını, bölücü, ırkçı, pornografik unsurlar taşımayacağını; DYG ve/veya Levi’s markasını küçültücüğü, zarar verici, ticari itibarını zedeleyici olmayacağını aksi halinde doğabilecek her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını iş bu katılım koşuluyla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcılar, fotoğrafların özgün olacağını, herhangi bir kişi/kurumun üzerinde hak iddiasında bulunmayacağını; bu hususta hiç bir engelin bulunmadığını ve üçüncü kişi/kurumun hiç bir hak iddia edemeyeceklerini ve herhangi bir talep ileri süremeyeceklerini aksi halinde doğacak her türlü zararı münhasıran karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • İş bu katılımın formatı, tüm içeriği, Katılımcı koşulları ile verilecek ödülün içeriği, dağıtım şekli gibi iş bu sayımla sınırlı olmama kaydıyla Katılım’a dair tüm unsurlar tek taraflı olarak DYG ve/veya Levi’s tarafından belirlenecektir. Katılımcılar iş bu koşullar üzerinde değişiklik olacağını bilip baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı’ların 18 yaşından büyük ve tam fiil ehliyetine sahip olmaları ön koşuldur. 18 yaşından küçük Katılımcı’ların ödül kazanmaları halinde, söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.    
 • Katılımcı’ların yasal ikametgâh adreslerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunması gerekmektedir. Levi’s ve/veya Doğuş Grup Şirketleri ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler katılamaz.
 • Katılımcı, kazandığı ödülü başkasına devredemeyecek, satamayacak, takas edemeyecek ve/veya herhangi bir şekilde ticari faaliyete konu edemeyecektir. 
 • Katılımcı, katılmak için doldurduğu formda yer alan isim, soy isim, adres, yaş ve e – mail adresi gibi istenilen tüm bilgilerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması ya da teknik sebepler nedeniyle Katılımcı’nın katılamamasından, herhangi bir sebepten kazandığı ödülü teslim alamamasından, DYG tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan DYG hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 • Katılımcı’lar, özgür iradeleri ve rızalarıyla vermiş oldukları ve DYG ve/veya Levi’s veri tabanında saklı tutulacak kişisel verilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verileri) varsa görsellerinin reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon), ürün ve hizmet hakkında bilgiler güncel bilgiler verilmesi ( vb.) alanında ve başvuruda bulunanların genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat etmektedirler
 • Kombin yapmaya hak kazanan katılımcı DYG/Levi’s tarafından belirtilen tarih ve saatte hazır bir şekilde belirtilen adreste bulunacağını kabul eder. Aksi halinde katılımcı iş bu hakkından feragat etmiş sayılacak olup; anılan duruma herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceklerini ve DYG’den ve/veya Levi’s herhangi bir şekilde maddi-manevi talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Katılımcı başkası ad ve hesabına iş bu katılım programına katılmayacağını; farklı kayıtlar doldurarak birden fazla kayıt gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Katılımcı sunduğu bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığı tespit edilirse ve/veya herhangi bir nedenle programa katılımının kurallara aykırı olduğu belirlenirse veya DYG, herhangi bir nedenle katılımının/dereceye girmesinin uygunsuz yollarla elde edildiğine kanaat getirirse - katılımları DYG tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş dahi olsa - ilgili Katılımcı/lar DYG tarafından katılım dışı bırakılabileceklerdir ve/veya böyle bir durumda ödül kazanmaları halinde, DYG’in tek taraflı takdirine bağlı olarak, söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.    
 • Katılımcı, ödül kazanmaları halinde DYG tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’ yi de imzalayacaklardır.
 • DYG veya Levi’s, iş bu organizasyonu dilediği zaman (başlamış dâhi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcı’lar, DYG’ye veya Levi’s karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Programa sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler. 
 • Levi’s ve DYG, Yarışma çerçevesinde iş bu sayımla sınırlı olmamak kaydıyla gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet sitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
 • Levi’s ve DYG, kampanya boyunca sonuçları olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak, hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili katılımcının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 • Kazanılan ödül başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez. 
 • Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, yazılı veya görsel içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır. 
 • DYG’nin tek taahhüdü ve yükümlülüğü GQ Türkiye ve Vogue Türkiye editörleri tarafından katılımcıların İnstagram’da yayınladığı fotoğraflar arsında seçim yapmaktır. DYG‘nin başka herhangi bir yükümlülüğü ve/veya taahhüdü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DYG ve Levi’s, Katılımcılar’ın adlarını, fotoğraflarını, sosyal hesaplarında yer alan her türlü bilgiyi; dilediği yerde, sayıda, sıklıkta ve süreyle kullanmakta serbesttir. Katılımcılar, Yarışma’ya katılmakla bu hususu peşinen kabul eder ve fotoğraflar ile birlikte Yarışma’da kullandığı her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, ad-soyad bilgilerinin DYG ve Levi’s tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • İş bu katılım programında üyelerden hiçbir ücret talep edilmez.
 • Yanlış beyan edilen bilgiler ve adres eksikliği sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklardan Levi’s ve ilgili ajans veya DYG sorumlu tutulamaz.
 • Ödül olarak sunulan hediyelerin sağlanması esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gecikme ve/veya sorundan Levi’s veya DYG sorumlu tutulamaz.
 • Levi’s ve DYG, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, trafik sıkışıklığı ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
 • Kullanıcı, uygulamanın diğer kullanıcılarıyla olan iletişiminden tamamen kendisi sorumludur.. Levi’s ve DYG, bu iletişimlerde yaşanabilen sorun ve anlaşmazlıklardan ve bundan kaynaklanan zarar ve iddialardan sorumlu değildir. 
 • Kullanıcının uygulama ve buna bağlı sunulan hizmetleri yanlış kullanımından kaynaklanabilecek maddi, ticari itibar, sosyal itibar kaybı veya dolaylı ya da dolaysız özel, cezai, rastlantısal kayıp ve zararlardan Levi’s, DYG ve/veya bağlı kuruluşları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Levi’s veya DYG , işbu katılım koşulları çerçevesinde uygun görmediği takdirde hiçbir sebep belirtmeksizin ödül vermeme hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar, yukarıda belirtilen Katılım Koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

ETİKETLER: UMUT EKER , ELİZ SAKUÇOĞLU