06 Ekim 2018

Küresel Sanat Rotaları

YAZI: MELIDA TÜZÜNOĞLU

Sonbahar seyahatlerinizde mutlaka görmeniz gereken çağdaş sanat sergilerini seçerken yalnızca kavramsallığa değil, mekanlara ve zamansallığa da dikkat ettik. 20. yüzyılın ikinci yarısından şimdilere, New York’tan Avrupa’ya ve oradan Hong Kong’a sanat adına en iyiler, burada.

ETİKETLER: SERGİ , FONDAZİONE PRADA , SANAT