Vogue - Spotlight

Katılım Koşulları

#VogueAkasyada

Aşağıdaki koşullar, #VogueAkasyada isimli  yarışma (Bundan sonra “Yarışma” olarak anılacaktır.) hakkında katılımcıları bilgilendirmek, izinlerini ve onaylarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu koşullara uygun olarak Instagram hesaplarından görüntü paylaşan kişiler Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını (Bundan sonra “Katılımcılar” olarak anılacaktır.)  beyan etmiş ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

1-  Instagram isimli sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek olan Yarışma, 30/06/2018 tarihinde başlayıp 13/07/18 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Yarışma’nın formatı, tüm içeriği ve Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak Vogue Türkiye tarafından belirlenecektir.  Bununla birlikte söz konusu ödüllerin ve tarihlerin her zaman Vogue Türkiye tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini Katılımcılar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

2- Yarışmanın konusu, Katılımcıların Vogue Türkiye’nin 100. Sayısı nedeniyle kapak fotografı çekimi gerçekleştirilecek ve çektiği fotografı  #VogueAkasyada etiketiyle ve @vogueturkiye ile @akasyaacibadem hesaplarının etiketlenmesiyle, kendi Instagram hesaplarından Instagram postu formatında paylaşacakları görüntülerin Vogue Türkiye jürisi tarafından değerlendirilerek,  seçilecek 2 farklı post’un sahibi olan toplam 2 adet Katılımcı’ya, Cansu Akın veya Cansu Dengey Acar eşliğinde 21 Temmuz 2018 tarihinde Akasya'da Akasya Yönetimi tarafından belirlenecek seçili mağazalarda kullanılmak üzere her bir kişiye 5.000TL tutarında hediye çeki  ile  alışveriş turu hediye edilecektir.

 

3- İşbu katılım koşullarında belirtilen şartlara göre ödülleri kazanan Katılımcılar, Yarışma’nın gerçekleştirildiği www.vogue.com.tr üzerinden 16/07/18 tarihinde ilan edilecektir. Vogue Türkiye, Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

 

4- Ödül kazanan 2 Katılımcı, ödülden yararlanmaları için Vogue Türkiye tarafından bildirilecek zaman ve mekanlarda hazır bulunmayı kabul eder. Aksi halde ödülü yerine getirme borcunun ilgili Katılımcı’ya karşı Vogue Türkiye tarafından ifa edilmiş sayılacağını taraflar bilip; kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bildirilen zaman ve mekanda bulunmayan  Katılımcı’nın ödülü Vogue Türkiye tarafından ifa edilmiş sayılarak Vogue tarafından tek taraflı olarak takdir edilen başka bir Katılımcı’ya verilebilecektir.

 

5- Katılımcılar, ödül kazanmaları halinde Vogue Türkiye tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi de imzalayacaklardır.

 

6- Yarışma’ya katılım ücretsizdir. Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bireysel katılımına açıktır. Her Katılımcı’nın tek katılım hakkı ve her ödülün bir sahibi olabilir. Katılımcılar’ın Instagram kullanıcısı olması ve Vogue Türkiye’ye ait https://www.instagram.com/vogueturkiye/ ve https://www.instagram.com/akasyaacibadem hesaplarını takip ediyor olması gerekmektedir. Katılımcılar’ın gerçek bir hesaplarının bulunması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak ve/veya Instagram altyapısının eksikleri ve hataları ile fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler belirlendiği takdirde, kendilerine haber vermeksizin Yarışma’dan çıkartılacaktır ve ödül almaya hak kazanamayacaklardır. Aynı Katılımcı’nın farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve/veya ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda, Katılımcılar’nın üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı yapmadan iptal edilir. Her zaman için, Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran Vogue Türkiye’ye aittir.

 

7- Vogue Türkiye, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, Katılımcılar’ın Instagram hesaplarına üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi nedeniyle veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya Instagram’da gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

 

8-  Katılımcılar, Yarışma’ya katılmak amacıyla ilettikleri  görüntülerin ödül kazanmasalar dahi Vogue Türkiye ve Akasya Yönetimi arşivinde bulunacak olup, Katılımcılar bu durumu bilerek Yarışma’ya katılmayı kabul ederler.

 

9- Katılımcılar’ın paylaştıkları içeriklerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı, Yarışma esnasında yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hileli hareket edildiğiya da haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanıldığı tespit edilen kişilerin Yarışma’ya katılımları Vogue Türkiye tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi bu Katılımcılar yarışmadan  hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecektir.

 

10- Katılımcılar, Yarışma ile ilgili Instagram hesabı üzerinden iletecekleri içeriklerin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen Katılımcılar sorumlu olacaklardır. Gerek görmesi halinde Vogue Türkiye, söz konusu içeriklerin  yarışmadan çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik ileterek ödül kazanmış olan Katılımcılar’a verilmiş olan ödülleri geri almakla birlikte doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutar.

 

11- Katılımcılar, bu sayfaya gönderdikleri yanıtların Yarışma konusu ile ilgili olacağını ve Vogue Türkiye, Doğuş Grubu Akasya ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, siyaset ve din içerikli yasal açıdan takip gerektirecek, yasadışı, küçük düşürücü ve rencide edici olabilecek, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek ya da başka bir biçimde bir kişi ya da kuruluşu aşağılayabilecek veya rahatsız edebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir insanın yasal haklarını ihlal edecek, pornografik içerikli, müstehcen, ahlaksız olan veya tehdit içeren, ilaç, uyuşturucu madde kapsamına giren bağlılık yaratan maddelerin tanıtımı, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı ya da yasadışı etkinliğe telkin veya teşvik eden unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde Vogue Türkiye’nin Katılımcılar’ı haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti ederler.

 

12- Doğuş grubu iştiraklerinde yer alan ortakları (iştirakler hakkında detaylı bilgi www.dogusgrubu.com.tr adresinde yer almaktadır.) ve çalışanları ile birinci dereceden yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi ödül verilmez.

 

13- Kazanılan ödül başkasına devredilemez, kiralanamaz, ertelenemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

 

14- Katılımcılar’ın yanlış/eksik iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan Vogue Türkiye sorumlu değildir. Kazanan Katılımcılar’a ödüllerini iletmek üzere kendilerine ulaşılamaması halinde Vogue Türkiye’nin belirleyeceği diğer Katılımcılar ödülü almaya hak kazanmış sayılacaktır. Ancak işbu bildirimin şekli, adeti vb. her türlü şekil ve şartları değiştirme yetkisi münhasıran Vogue Türkiye’ye aittir. Vogue Türkiye, işbu katılım koşulları çerçevesinde dilediği zaman  hiçbir sebep belirtmeksizin Yarışma’yı sona erdirme /ödül vermekten vazgeçme/ ödül içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Katılımcı, Vogue Türkiye’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

15- Vogue Türkiye ve Akasya Yönetimi ödüllerden yararlanılırken ödül sahiplerinin görüntülerini kaydedebilecek olup, ödül sahipleri bu görüntülerin ve Katılımcılar’ın Instagram üzerinden iletilen postlarında yer alan görsellerinin sosya  medya mecralarında, Doğuş Grubu iştirakleri internet sitelerinde ve diğer mecralarda yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini kabul ederler. Keza, Doğuş Grubu iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabileceklerini kabul ve beyan ederler. 

 

16- Katılımcılar bu koşulları kabul etmekle, Vogue Türkiye ile paylaşmış olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verilerin çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. ve diğer tüm Doğuş Holding iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadırlar. (Doğuş Holding iştirakleri hakkında bilgi için “www.dogusgrubu.com.tr”, Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. için “http://www.dogusmusterisistemleri.com/”) Bu bilgiler sadece sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri güvenliği konusundaki hassasiyeti paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Ayrıca 6563 Sayılı Kanun uyarınca, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

 

17- Bu yarışma Milli Piyango İdaresi’nin izin ve denetimi dışında düzenlenmiştir.

 

18-İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.