Vogue - Spotlight

Katılım Koşulları

Vogue x Facebook

İşbu katılım koşulları, aşağıda detayları belirtilen #SheMeansBusiness isimli yarışma (“Yarışma”) hakkında katılımcıları bilgilendirmek, izinlerini ve onaylarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu formu dijital ortamda elektronik olarak okuyarak ve onaylayarak başvuruda bulunan kişiler Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını (“Katılımcı/lar”) beyan etmiş ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

 1. Yarışma’ya katılım; 01.07.2018 tarihinde başlayacak olup 31.07.2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir Katılımcılar, işbu katılım koşullarında belirtilen tarihler arasında Vogue.com.tr’de açılacak olan #SheMeansBusiness formunu doldurup Yarışma’ya katılabileceklerdir. Yarışma’nın formatı, tüm içeriği, sorular ve Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak Facebook ve Vogue Türkiye tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu ödüllerin ve tarihlerin her zaman Vogue Türkiye tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini Katılımcılar kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Katılımcılar Facebook’un Yarışma’nın yönetimine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bu hususta Facebook’tan hiçbir talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 
 1. Vogue Türkiye, Katılımcılar’a, kendisine ait sosyal medya hesapları (instagram, facebook,twitter), internet siteleri (www.vogue.com.tr) üzerinden ve Vogue Türkiye dergisi Temmuz sayısında 1 tam sayfa Yarışma duyurusu yapacak olup Katılımcılar, başvurdu bulundukları Yarışma formunda iş modellerini, nasıl finanse edileceğini, hangi aşamada olduğunu, gelecek planlarını ve kazanmanın onlara ve işletmelerine ne gibi yarar sağlayacağını 5000 karakter ile anlatacaklar ve isim, yaş, telefon bilgilerinin yanı sıra, kendilerinin ve girişimlerinin Sosyal Medya sayfa linklerini paylaşacaklardır. Katılımcılar’ın paylaştıkları bu bilgiler Vogue Türkiye jürisi tarafından 01.08.2018 – 10.08.2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kritlerler nezdinde değerlendirilerek 3 (üç) adet asil finalist ve 3 (üç) adet yedek finalist belirlenecektir; 
 2. İş fikri/modelinin yaratıcılığı,
 3. İş fikri/modelinin sürdürülebilirliği,
 4. İş fikri/modelini diğerlerinden ayıran noktalar,
 5. Sosyal sorumluluk unsurlarını barındırıp barındırmadığı.

İşbu katılım koşullarında belirtilen şartlara göre belirlenen finalistler, 15 Ağustos 2018 tarihinde www.vogue.com.tr alan adlı internet sitesi ile Vogue Türkiye sosyal medya hesapları (instagram, facebook, twitter) üzerinden ve Vogue Türkiye dergisinin Eylül sayısında ilan edilecektir. Vogue Türkiye, Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

 1. Vogue Türkiye jürisi tarafından Katılımcılar’ın başvuruları değerlendirilerek Yarışmayı kazanan 3 (üç) adet asil finaliste, onaya tabi olarak aşağıdaki şekilde ödül verilecektir. 
 1. Vogue Türkiye jürisi tarafından belirlenecek 3 (üç) adet asil finalistin her birine Facebook tarafından 1.000-USD tutarında Facebook reklam kredisi hediye edilecektir. Söz konusu reklam kredisi, kendi hüküm ve koşullarına bağlıdır.
 1. Vogue Türkiye jürisi tarafından belirlenecek 3 (üç) adet asil finaliste Facebook tarafından işlerini büyütebilmek adına Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından nasıl faydalanabileceklerini detaylı olarak anlatan bir günlük eğitime katılma hakkı sağlanacaktır. Bu eğitimin tam tarihleri Facebook tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir. İşbu eğitime katılım ödülü (“Eğitim Ödülü”) için Vogue Türkiye jürisi tarafından belirlenecek 3 (üç) adet asil finalist Facebook’un Londra ofisine götürüleceklerdir. Eğitim Ödülü’nden faydanlanmak üzere seçilen 3 (üç) adet asil finalistin vize, uçak bileti, transfer ücretleri ve konaklama masraflarının tamamı Facebook tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar, Vogue Türkiye’nin Eğitim Ödülü ile ilgili belirtilen masraflara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bu hususta Vogue Türkiye’den hiçbir talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 
 1. Katılımcılar, ödül kazanmaları halinde Vogue Türkiye ve Facebook tarafından belirtilen süreler içinde, talimatlara uygun olarak ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, beyanname/uygunluk beyanı, tanıtım/sorumluluk izni, belge, vergi formu vs.’yi de imzalayacaklardır. Söz konusu belgeler onaya tabidir ve/veya olası kazananların devlet makamlarınca verilmiş kimlik kartının veya numarasının bir kopyasını talep edebilir. Bu yükümlülüklere, Vogue Türkiye ve Facebook’un talimatlarına veya işbu katılım koşullarına uyulmaması halinde Katılımcılar Yarışma’dan diskalifiye edilebilecek ve/veya böyle bir durumda ödül kazanmaları halinde söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.
 1. Yarışma neticesinde ödüle hak kazanan Katılımcılar, ödülden yararlanmaları için Vogue Türkiye ve Facebook tarafından bildirilecek zaman ve mekanlarda hazır bulunmayı kabul eder. Aksi halde ödülü yerine getirme borcunun ilgili Katılımcı’ya karşı Vogue Türkiye ve Facebook tarafından ifa edilmiş sayılacağını taraflar bilip; kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bildirilen zaman ve mekanda bulunmayan ve/veya geç kalan Katılımcı’nın ödülü Vogue Türkiye ve Facebook tarafından ifa edilmiş sayılarak; başka bir Katılımcı’ya verilebilecektir. İşbu katılım koşullarında belirtilmeyen her türlü seyahat planı ve ödülle ilgili tüm detaylar, tek taraflı olarak Facebook tarafından belirlenecektir. İşbu katılım koşullarında belirtilmeyen ve ödülün kendisi veya kullanımına ilişkin ortaya çıkabilecek tüm vergilerin (federal, il ya da yerel) ve masrafların sorumluluğu tamamen kazananlara aittir. Kazanan kişiye, ödül değerinde bir vergi formu çıkarılabilir. İşbu katılım koşullarında belirtilen ödülden daha fazla bir ödül verilmeyecektir. Kazanan kişi, Türkiye’de yaşadığı yere yakın ve Facebook tarafından seçilen bir havaalanından, Facebook tarafından belirlenen tarihlerde seyahat etmek zorundadır, aksi takdirde söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir. Tüm ulaşım biletleri, işbu katılım koşullarındaki hüküm ve koşullara tabidir. Seyahat sırasında (fotoğraf da dahil) gerekli kimlik belgelerini sunmayı da kapsayabilecek ancak sadece bununla sınırlı olmayan ve burada bahsi geçmeyen tüm seyahat kurallarına uymak, tamamen kazananın sorumluluğundadır. Kazanan kişinin, otele girişte talep edilebilecek herhangi bir teferruat ödemesini karşılamak için yanında kredi kartı  bulundurması gerekebilir. Bu Yarışma’ya katılarak ve ödülü kabul ederek, kazanan kişi, ilgili yasalara ve  tüm Yarışmalarda ya da ödüllü aktivitelerde gösterilmesi beklenen sosyal pratiklere uygun davranışlar sergilemeyi kabul eder.
 1. Ödüllerin sağlanması esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gecikme ve/veya sorundan Vogue Türkiye ve Facebook sorumlu tutulamaz. Her bir katılımcı, ilgili yasaların izin verdiği azami ölçüde, ödülün kabulü, kullanımı, yanlış kullanımı veya ödülün veriliş şekli yüzünden, veya yarışmaya katılış hazırlığı sırasında, ve/veya ödül – ya da yarışma– ile bağlantılı bir aktivite için seyahat ederken,kişilerin ya da eşyaların başına gelebilecek, –bunlarla sınırlı olmamakla birlikte– herhangi bir yaralanma, hasar, kayıp, ölüm ya da kazadan Vogue Türkiye ve Facebook’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasarlarla ilgili bahsedilen bu sınırlamalar, Vogue Türkiye ve Facebook’un, ilgili yasalar uyarınca, haklı çıkan tarafların harcamalarını veya ödemelerini karşılama yükümlülüklerini (olması durumunda) sınırlama amacı taşımaz. Bu bölümde öne sürülen sınırlamalar, Vogue Türkiye veya Facebook tarafından, ya da Vogue Türkiye veya Facebook’un ağır ihmali, hile yapması ya da kasıtlı, taammüden veya kötü niyetli suistimalinden kaynaklanan fiziksel yaralanma veya kişisel eşyaların zarar görmesi durumunda Vogue Türkiye ve Facebook’un sorumluluğunu sınırlamaz ya da kaldırmaz. İlgili yasalar uyarınca, her bir katılımcı, ödülün açık ya da zımni, gerçek veya hukuki, şimdi bilinen ya da gelecekte hükmedilecek, ödülün kullanımı ya da ödülden yararlanılmasına ilişkin olarak, –bunlarla sınırlı olmamakla birlikte– kalitesi, pazarlanabiliriği ya da belirli bir amaç için uygunluğu da dahil olmak üzere hiçbir teminat, beyan, veya garanti olmaksızın, olduğu gibi verileceğini kabul eder.
 1. Yarışma’ya katılım ücretsizdir. Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bireysel katılımına açıktır. Katılımcılar’ın Vogue Türkiye’ye ait https://www.instagram.com/vogueturkiye/ ve https://www.facebook.com/vogueturkiye hesaplarını takip ediyor olması gerekmektedir. Katılımcılar’ın gerçek bir hesaplarının bulunması ve Yarışma uygulamasının profillerine erişimine izin vermesi gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak ve/veya ilgili mecra altyapısının eksikleri ve hataları ile fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler belirlendiği takdirde, kendilerine haber vermeksizin Yarışma’dan çıkartılacaktır ve ödül almaya hak kazanamayacaklardır. Aynı Katılımcı’nın farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve/veya ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda, Katılımcılar’nın üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı yapmadan iptal edilir. Her zaman için, Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran Vogue Türkiye ve Facebook’a aittir. 
 1. Vogue Türkiye ve Facebook, Yarışma’yı dilediği zaman (Yarışma başlamış dâhi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcılar, Vogue Türkiye ve Facebook’a karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir 
 1. Vogue Türkiye ve Facebook, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, Katılımcılar’ın sosyal medya hesaplarına üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi nedeniyle veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet üzerinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
 1. Yarışma kapsamında Katılımcılar tarafından iletilen çalışmanın Yarışma neticesinde herhangi bir ödüle layık bulunmasalar dahi Vogue Türkiye arşivinde tutulacak olup, Katılımcılar bu durumu bilerek Yarışma’ya katılmayı kabul ederler. 
 1. Katılımcı başkası ad ve hesabına işbu Yarışma’ya katılmayacağını; farklı kayıtlar doldurarak birden fazla kayıt gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Katılımcılar’ın Yarışma kapsamında sundukları bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı, Yarışma esnasında yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hileli hareket eden ya da haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanan kişilerin tespit edilmesi durumunda Yarışma’ya katılımları Vogue Türkiye tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi söz konusu Katılımcılar hiçbir uyarı verilmeden Yarışma’dan diskalifiye edilebilecek ve/veya böyle bir durumda ödül kazanmaları halinde söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.   
 1. Katılımcılar, Yarışma kapsamında iletecekleri çalışmanın kendilerince meydana getirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüde uygun olmayan çalışmalar sebebiyle veya herhangi başkaca bir sebeple üçüncü kişilerden gelecek taleplerden münhasıran Katılımcılar sorumlu olacaklardır. Vogue Türkiye ve Facebook, belirlenmiş kriterlere uymayan ihtilaflı çalışma ileterek ödül kazanmış olan Katılımcılar’a verilmiş olan ödülleri geri almak, kullanım hakkını sona erdirmek ve doğacak her türlü zararın tazminini talep etmek hakkını saklı tutar.
 1. Doğuş Yayın Grubu Şirketleri ve/veya bağlı şirketleri, iştirakleri, Doğuş grubu iştiraklerinde yer alan ortakları (Doğuş grubu iştirakleri hakkında detaylı bilgi www.dogusgrubu.com.tr adresinde yer almaktadır.) ve çalışanları ile birinci dereceden yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi ödül verilmez. 
 1. Kazanılan ödül başkasına satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, ertelenemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
 1. Katılımcılar’ın yanlış/eksik iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan Vogue Türkiye ve Facebook sorumlu değildir. Kazanan Katılımcılar’a ödüllerini iletmek üzere kendilerine ulaşılamaması halinde Vogue Türkiye’nin belirleyeceği diğer Katılımcılar ödülü almaya hak kazanmış sayılacaktır. Ancak işbu bildirimin şekli, adeti vb. her türlü şekil ve şartları değiştirme yetkisi münhasıran Vogue Türkiye ve Facebook’a aittir. Vogue Türkiye ve Facebook, işbu katılım koşulları çerçevesinde dilediği zaman hiçbir sebep belirtmeksizin Yarışma’yı sona erdirme /ödül vermekten vazgeçme/ ödül içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Katılımcılar, Vogue Türkiye ve Facebook’a karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 1. Katılımcılar, Yarışma’ya katılmak için isim, soy isim, adres, yaş, telefon numarası ve e – mail adresi gibi ilettiği tüm bilgilerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması ya da teknik sebepler nedeniyle Katılımcı’nın Yarışma’ya katılamamasından, herhangi bir sebeple kazandığı ödülü teslim alamamasından, Vogue Türkiye ve Facebook tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Vogue Türkiye ve Facebook hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, Yarışma’ya ilişkin olarak iletmiş olduğu bilgilerin doğrulanamaması halinde katılımının ve/veya ödülün iptal edilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 1. Katılımcılar, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, yazılı veya görsel içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır. Katılımcının işbu kampanya şartlarına veya yasalara aykırı olarak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirse veya yetkili mercilerce bu konuda bir inceleme mevcut olur ise, Vogue Türkiye (ve sadece herhangi bir bilgisi olması durumunda Facebook), Katılımcı ile ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara bildirmek yetkisini haizdir.
 1. Vogue Türkiye ve Facebook, ödül sahiplerinin ve yapılacak çalışmaların görüntülerini kaydedebilecek olup, ödül sahipleri bu görüntülerin sosya medya mecralarında, Doğuş Grubu iştirakleri internet sitelerinde ve diğer mecralarda süre ve sayı sınırı olmaksızın yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini kabul ederler. Keza, Doğuş Grubu iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabilirler. 
 1. Katılımcı bu koşulları kabul etmekle, Vogue Türkiye ile paylaşmış olduğu kişisel bilgilerin; çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. ve diğer tüm Doğuş Holding iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadır. (Doğuş Holding iştirakleri hakkında bilgi için “dogusgrubu.com.tr”, Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. için “http://www.dogusmusterisistemleri.com/”) Bu bilgiler sadece sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlern zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri güvenliği konusundaki hassasiyeti paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 
 1. Katılımcılar, özgür iradeleri ve rızalarıyla vermiş oldukları ve Vogue Türkiye ve Facebook veri tabanında saklı tutulacak kişisel verilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verileri), varsa görsellerinin, reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon), ürün ve hizmet hakkında güncel bilgiler verilmesi (vb.) amacıyla ve başvuruda bulunanların genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat etmektedirler.
 1. Bu yarışma Vogue Türkiye tarafından Milli Piyango İdaresi’nin izin ve denetimi dışında düzenlenmiştir. 
 1. İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.