Vogue - Spotlight

KATILIM KOŞULLARI

 

 • www.vogue.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinde yer alan ve aşağıda detayları belirtilen yarışma (“Yarışma”) Doğuş Yayın Grubu A.Ş. (DYG) tarafından düzenlenmektedir. Yarışma’ya katılım; 9 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olup 24 Mayıs 2017 tarihinde sona erecektir. Belirtilen tarihler arasında www.vogue.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinde yer alan “Kiko #TropicHeat?” isimli formu dldurup ilgili görseli yükleyen ve https://www.instagram.com/kikomilanoturkey/ hesabını takip eden kişiler, yarışmaya katılım hakkı kazanacaktır. İşbu katılımı yapan kişiler arasından DYG tarafından belirlenecek bir tarihte ve yine DYG’nin belirleyeceği kişilerden oluşan jüri aracılığı ile 3 (beş) finalist ve 3 (üç) adet yedek finalist belirlenecektir. Belirlenen finalistler 31.05.2017 tarihinde www.vogue.com.tr adresinden ilan edilecektir. Jüri tarafından belirlenen işbu 3 (üç) finalistin her birine Kiko Milano Tropic heat seti Kiko tarafından gönderilecektir. İşbu ödülün finalistlere gönderimi/ulaştırılması tamamen Kiko sorumluluğunda olup Katılımcılar DYG’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.    

 

 • Katılımcı Yarışma’ya katılmakla aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, işbu koşulların iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Yarışma’nın formatı, tüm içeriği, katılımcı koşulları ile ödülü, ödülün dağıtım şekli dahil fakat belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak DYG tarafından belirlenecektir. Katılımcı işbu Yarışma koşulları üzerinde değişiklik olabileceğini bilip söz konusu durumu baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Katılımcıların 18 yaşından büyük ve tam fiil ehliyetine sahip olmaları Yarışma’ya katılabilmek için ön koşuldur. 18 yaşından küçük katılımcıların ödül kazanmaları halinde, söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.

 

 • Katılımcıların yasal ikametgâh adreslerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunması gerekmektedir. Doğuş Yayın Grubu Şirketleri ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler yarışmaya katılamaz.

 

 • Katılımcı, kazandığı ödülü başkasına devredemeyecek, satamayacak, takas edemeyecek, nakit karşılığını DYG’den talep edemeycek ve/veya herhangi bir şekilde ticari faaliyete konu edemeyecektir.

 

 • Katılımcı, Yarışma’ya katılmak için doldurduğu formda yer alan isim, soy isim, adres, yaş ve e – mail adresi gibi istenilen tüm bilgilerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması ya da teknik sebepler nedeniyle katılımcının Yarışma’ya katılamamasından, herhangi bir sebeple kazandığı ödülü teslim alamamasından, DYG tarafından yapılabilecek bildirimlerin kendisine ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan DYG hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcı tarafından iletilen bilgiler doğrulanamadığı takdirde DYG katılımı ve/veya ödülü iptal edebilme yetkisini haizdir.

 

 • Katılımcılar, özgür iradeleri ve rızalarıyla vermiş oldukları ve DYG veri tabanında saklı tutulacak kişisel verilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verileri), varsa görsellerinin, reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon), ürün ve hizmet hakkında güncel bilgiler verilmesi (vb.) amacıyla ve başvuruda bulunanların genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat etmektedirler.

 

 • Ödüle hak kazanan ancak sonuçlar DYG tarafından açıklandıktan sonra ödülleri teslim etmek üzere ulaşılamayan katılımcılar, işbu hakkından feragat etmiş sayılacak olup; anılan duruma herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceklerini ve DYG’den herhangi bir şekilde maddi-manevi talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ilgili ödül, jüri tarafından belirlenen yedek katılımcıya devredilecektir.

 

 • Katılımcı başkası ad ve hesabına işbu Yarışma’ya katılmayacağını; farklı kayıtlar doldurarak birden fazla kayıt gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı sunduğu bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığı tespit edilirse ve/veya herhangi bir nedenle Yarışma’ya katılımının kurallara aykırı olduğu belirlenirse veya DYG, herhangi bir nedenle Yarışma’ya katılımının/dereceye girmesinin uygunsuz yollarla elde edildiğine kanaat getirirse –Yarışma’ya katılımları DYG tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş dahi olsa - ilgili katılımcılar DYG tarafından Yarışma dışı bırakılabileceklerdir ve/veya böyle bir durumda ödül kazanmaları halinde, DYG’nin tek taraflı takdirine bağlı olarak, söz konusu ödül kendilerine teslim edilmeyecektir.  
 • Katılımcı ödül kazanması halinde DYG tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi imzalayacaktır. İşbu belgeler katılımcı tarafından imzalanmadığı takdirde ilgili hak kaybedilmiş sayılacaktır.

 

 • DYG, Yarışma’yı dilediği zaman (Yarışma başlamış dâhi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcılar, DYG’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Yarışma’ya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla Yarışma’ya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

 

 • Bireysel kullanıcılar Yarışma kapsamındaki quizi sadece bir kez cevaplandırabilir ve sadece tek bir ödül kazanabilirler.

 

 • DYG, Yarışma çerçevesinde işbu sayımla sınırlı olmamak kaydıyla gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet sitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedeniyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden hiçbir surette sorumlu değildir.

 

 • DYG, Yarışma boyunca sonuçları olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili katılımcının o güne kadarki bütün Yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve ödül vermeme hakkını saklı tutar.

 

 • Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, yazılı veya görsel içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır. Katılımcının işbu kampanya şartlarına veya yasalara aykırı olarak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirse veya yetkili mercilerce bu konuda bir inceleme mevcut olur ise, DYG, Katılımcı ile ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara bildirmek yetkisini haizdir.

 

 • DYG, katılımcıların adlarını, fotoğraflarını, sosyal hesaplarında yer alan her türlü bilgiyi, dilediği yerde, sayıda, sıklıkta ve süreyle kullanmakta serbesttir. Katılımcılar, Yarışma’ya katılmakla bu hususu peşinen kabul eder ve fotoğraflar ile birlikte Yarışma’da kullandıkları her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, ad-soyad bilgilerinin DYG tarafından ve istenilen her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Yarışma kapsamında gönderilen mesajların katılımcılar tarafından değiştirilebilir içeriğinden DYG hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte DYG, uygun bulmadığı isme ve/veya içeriğe sahip katılımcıları herhangi bir uyarıda bulunmaksızın oyundan çıkarma/silme hakkına sahiptir.

 

 • Yanlış beyan edilen bilgiler, verilen iletişim bilgileri üzerinden ulaşılamayan veya iletişim kurulamayan katılımcılar ve adres eksikliği sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklardan DYG sorumlu tutulamaz.

 

 • Ödül olarak sunulan hediyelerin sağlanması esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gecikme ve/veya sorundan DYG sorumlu tutulamaz.

 

 • DYG, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, trafik sıkışıklığı ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

 • Katılımcı, uygulamanın diğer kullanıcılarıyla olan iletişiminden tamamen kendisi sorumludur. DYG, bu iletişimlerde yaşanabilen sorun ve anlaşmazlıklardan ve bundan kaynaklanan zarar ve iddialardan sorumlu değildir.

 

 • DYG, işbu Katılım Koşulları çerçevesinde uygun görmediği takdirde hiçbir sebep belirtmeksizin ödül vermeme hakkına sahiptir.

 

 • Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 • Yarışma’ya katılım herhangi bir ücrete tabi değildir.

 

 • Yarışma ile ilgili her türlü soru, öneri ve bildirimler için info@vogueturkiye.com adresine e-mail gönderilmelidir.

 

 • Katılımcı bu koşulları kabul etmekle, tarafımızla paylaşmış olduğu kişisel bilgilerin çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. ve diğer tüm Doğuş Holding iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadır. (Doğuş Holding iştirakleri hakkında bilgi için “dogusgrubu.com.tr”, Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. için “http://www.dogusmusterisistemleri.com/”) Bu bilgiler sadece sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Ayrıca 6563 Sayılı Kanun uyarınca, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

 

 • Yarışma’ya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarının tümünü kabul etmiş sayılır.