21 Ocak 2011

Akın Ünver

Akın Ünver, siyaset bilimci olarak Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları bölümünde Türkiye ve Ortadoğu siyasi tarihi ve dış politikası konularında dersler veriyor. Türkiye'deki Kürt meselesi üzerine yazdığı doktora tezi, geçen ay Amerikan Ortadoğu Araştırmaları Kurumu tarafından sosyal bilimler ödülünü kazandı. Bu, alanında ABD'de verilen en büyük ödül.Ünver, New Jersey'de yaşıyor.

 

Tez yakında bir kitaba dönüşecek. Bize biraz bahseder misin?

Tezimde Türk devlet söyleminde 1990-99 döneminde Kürt meselesinin nasıl tanımlandığını anlatıyorum. Bu noktada siyaset bilimi akademisinde genellikle birbirlerine zıt metodolojiler olarak tanımlanan nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) yaklaşımların aslında birbirlerine zıt değil, birbirini tamamlayıcı olduklarını iddia ederek geliştirdiğim yeni bir metodoloji ile devletlerin çatışmaları ve krizleri nasıl algıladıkları ve bu algıları nasıl söyleme döktükleri ile ilgili psikanalitik bir çözümleme yapıyorum. Dolayısıyla tezin en büyük başarısı sosyal bilimler literatüründe hep zıt oldukları kabul edilegelmiş iki metodolojinin bir arada kullanılabileceği yeni bir melez metodoloji geliştirmiş olmam.

 

Akademisyen kimliğinin yanı sıra müzisyensin aynı zamanda.

Evet, ilk Türk chapman stick (10 veya 12 telden oluşan, değişik akord çeşitleri bulunan bir enstrüman) ustasıyım. Bir süre önce Johann Sebastian Bach'ın 996 eser sayılı lut süitini kaydetmeye başladım. Akademik hayatım biraz daha rahatlayınca bu kayıtları albüm olarak yayınlamayı düşünüyorum.

 

-Zeynep Üner

ETİKETLER: OCAK 2011